NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Begroting 2012: De democratie van Nieuwegein staat op haar kop

Het Presidium Saboteert De Gemeenteraad In Haar Democratisch Werk Zodat Het College Vrij Spel Heeft.
De gemeenteraad is namens het volk het orgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders controleert alsmede de wijze waarop het College zijn taken uitvoert. Dat houdt dus ook in dat de Raad de kaders stelt en waakt over de integriteit van het stadsbestuur. Dat zijn drie belangrijke kerntaken van de Raad.

Om de Raad te ondersteunen in het voorbereiden en agenderen van onderwerpen heeft de gemeenteraad uit haar leden een agendacommissie (presidium) ingesteld die wordt ondersteund door de griffier als juridisch adviseur en waarvan de burgemeester, als orgaan dat boven de partijen en de partij~politiek hoort te staan, de voorzitter is. De plaatsvervangende

Lees meer...

Subcategorieën