NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Zindelijk bestuur Nieuwegein?

Gisteravond een nieuwe poging gewaagd om het Nieuwegeins bestuur zindelijk te maken:
De minister heeft de burgemeester bij wet tot hoeder van integriteit gemeentebestuur gemaakt omdat hij boven alle partijen zou staan. Daarom heb ik een motie ingediend om Frans Backhuijs, de VVD burgemeester op te roepen om zijn burgemeesterlijke mening te geven over de gang van zaken en ook om afstand te nemen van het besluit van de raadsmeerderheid (VVD is de grootste partij) om de VVD fractievoorzitter te benoemen tot voorzitter van de commissie die de functioneringsgesprekken met de burgemeester gaat voeren. We weten allemaal dat de slager die zijn eigen vlees keurt, het ons-kent-ons en de voor-wat hoort-wat-praktijken tegen alle regels van het staatsrecht en democratie in gaan en corrupt bestuur in de hand werkt.

Drie keer raden wat de VVD burgemeester heeft gedaan. 
Nog wat: deze VVD fractievoorzitter, Mark Snoeren, doet al jaren verwoede pogingen om voor de VVD in de Tweedekamer te komen. En daar heeft hij aanbevelingsbrieven nodig, het liefst - uiteraard - van VVD burgemeesters.
Zie je het plaatje?

VVD burgemeester Backhuijs heeft het zelfs niet aangedurfd om een standpunt over deze praktijken in te nemen. 
Wie denkt nog dat deze burgemeester kritisch zal worden bekeken op zijn (onafhankelijk) functioneren? 

VVD burgemeester Backhuijs heeft het zelfs niet aangedurfd om een standpunt over deze praktijken in te nemen.
Wie denkt nog dat deze burgemeester kritisch zal worden bekeken op zijn (onafhankelijk) functioneren?
Wie gelooft nog dat deze mensen in het lokaal bestuur zitten om het voor Nieuwegein beter te maken?

Ook goed om te weten: 32 van de 33 raadsleden hebben het voorstel goedgekeurd. Diezelfde 32 raadsleden die de bouwgrondfraude van PvdA wethouder Adriani en de declaratiefraude van CU fractievoorzitter Monrooij onder het tapijt hebben geveegd.