NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Stadspartij NÚwegein....HÁÁRscherp!

Al 16 jaar zijn Transparantie, de Inspraak van inwoners en een solide en vooral betrouwbare Financiele situatie de rode draad in onze inzet. De basis onder het lokaal beleid. Daar zullen wij onvermoeibaar mee doorgaan. 

Terwijl we hard blijven werken om de basis solide op orde te krijgen zijn ook uw Zorg, het Klein Ondernemerschap, Verlaging van de Lokale Lasten, onze Jongeren, onze Ouderen, het Milieu, het Groen, de Bomen (káppen met kappen), een Veilige en Vriendelijke Samenleving, een Circulaire Economie, Dierenwelzijn en uw Privacy bij ons in vertrouwde handen. Onderschat het niet: Privacy wordt een thema dat we steeds beter moeten bewaken. 
Uiteraard zijn wij fel tegen discriminatie en uitsluiting.

Een volwassen democratie opereert Transparant
Het vertrouwen in de overheid is tot een historisch dieptepunt van 30% gedaald. In een democratie is dat een grote zorg. En er lijkt geen verbetering te komen. Het politiek systeem is hopeloos vastgeroest. We zijn er wel met z'n allen aan overgeleverdRaadsleden vertegenwoordigen steeds minder hun kiezers en steeds meer hun landelijke partij vanwege de eigen interne carrieremogelijkheden en uiteraard vanwege de partijdiscipline.

Lees meer...

Standpunten op tal van onderwerpen voor de periode 2022-2026

Waar u naar moet kijken bij het uitbrengen van uw stem zijn niet de verkiezingsprogramma's. Niet de krantenartikelen. Want daar wordt veel verzwegen wat u juist zou moeten weten en daar wordt zelfs stemming gemaakt en uw stemming op een oneerlijke manier beinvloed. In Nieuwegein hebben we GEEN objectieve media. Ja u leest het goed. 
De Molenkruier is de afdeling communicatie van de gemeente, dus van het college, dus van de collegepartijen. Wat u in de Molenkruier leest is wat de collegepartijen willen dat u te lezen krijgt. De verklaring is heel simpel.
De gemeente, het college, betaalt dik geld (uw geld) voor de gemeentepagina's in de Molenkruier. De Molenkruier kan niet bestaan zonder dat geld van de gemeente. De redactie van de Molenkruier is daarmee compleet afhankelijk geworden van de gemeente.   

Het beste wat u zou kunnen doen is om met uw neus bovenop de activiteiten van de raadsleden te gaan zitten. Maar dat is niet realistisch.
Debatten zijn amusement. En zeggen he-le-maal niets over de praktijk. Waar alle beslissingen in achterkamertjes worden genomen en de raadsdebatten vooral voor de bühne en voor de show zijn.

Wilt u wat over ons weten, lees dan op onze website. Of mail ons of bel ons. Daarover kunt u van alles lezen op deze website. Uit hetgeen u leest kunt u conclusies trekken over onze waarden en normen. Over onze visie voor Nieuwegein en voor de Nieuwegeinse samenleving.

Geleverde prestaties zijn de beste garanties voor de toekomst ...>>>

In Nieuwegein hebben we één woordje voor democratie: ZWIJG!

In Nieuwegein is de gemeenteraad compleet NIET in control, bewezen corruptie wordt afgedekt in plaats van bestreden. Ik kan het helaas niet mooier vertellen. Noem het beestje bij de naam. 

Op het moment dat 32 van de 33 raadsleden bewezen corruptie afdekken, corruptie die mogelijk voor miljoenen schade oplevert aan de Nieuwegeinse gemeenschap, dan weet je dat je te maken hebt met niet alleen een moreel failliete gemeente maar ook een financieel failliete gemeente. Het CDA zegt openlijk dat ze het geen probleem vinden als ChristenUnie-fractievoorzitter Martin Monrooij zijn privéfacturen met gemeenschapsgeld betaalt.

Zo gaat corruptie in zijn werk...>>>

Thema's Verkiezingsprogramma 2022-2026

Daden in het verleden geven meer garantie dan welke verkiezingsprogramma dan ook. Het verdient dus aanbeveling om te lezen wat we allemaal reeds hebben ondernomen de afgelopen jaren. Dan weet u gelijk ook hoe wij ons raadswerk zullen vervolgen na de verkiezingen en wat onze speerpunten zijn..

Voor degenen die graag een resume willen lezen over Stadspartij Núwegein werken wij aan een programma dat is gebaseerd op onze activiteiten en standpunten in de jaren hiervoor. Wij gaan door op dezelfde weg. 

Lees meer...

De betekenis van de verkiezingsuitslag voor het nieuwe bestuur

Op maandag 24 maart werd in een vergadering de uitslag van de verkiezingen door de verschillende partijen geduid. Opvallend was de afkeer voor afsplitsers die werd uitgesproken door oude partijen als VVD, PvdA, CDA, CU etc. 
D66 ging verder door te stellen dat wat hun betreft Stadspartij Núwegein uit de onderhandelingen zou worden gehouden vanwege de manier waarop wij oppositie hebben gevoerd de afgelopen jaren. Samenwerken met Nú zou, volgens D66, niet de gewenste kwaliteit opleveren. 

Deze D66 uitspraken zijn lachwekkend te noemen. 

Nú is beloond door bijna 1000 kiezers >>>