Núwegein

De meest onafhankelijke lokale politieke partij: met hart en daad voor Nieuwegein

Stemwijzer Stadspartij Núwegein

1. In Nieuwegein moet niet meer cameratoezicht komen

Menselijk toezicht: Ja. Denk aan de wijkagenten oude stempel. Cameratoezicht: Nee. Alleen bij hoge uitzondering zoals bijvoorbeeld bij de Duikeendtunnel.
Veiligheid is belangrijk voor onze inwoners maar aan cameratoezicht kleven risico's. Kwaadwillenden nemen voorzorgsmaatregelen bijvoorbeeld een bivakmuts over het hoofd. Terwijl een onschuldige makkelijk een strafrechtelijk verdachte kan worden omdat hij net op het verkeerd moment en verkeerde plek is gefilmd door zo'n camera.

2. Meer openbaar toezicht is gewenst 

Bewoners zouden meer toezicht op straat best waarderen. Helaas ziet men alleen handhavers. En de weerstand tegen handhavers groeit. Meer toezichthouders: ja. Meer handhaving: nee.

3. Wij staan geen coffeeshop meer toe in Nieuwegein

Stadspartij Núwegein: De misère die we in Nieuwegein achter de rug hebben vanwege de coffeeshop in Fokkesteeg heeft ons geleerd dat we dat niet moeten willen: het zorgt voor veel overlast terwijl de straathandel onverminderd blijft doorgaan.

4. Nieuwegein moet medemenselijkheid tonen naar uitgeprocedeerde asielzoekers

Zolang de wetgever niet voor betere oplossingen zorgt zullen de uitgeprocedeerde asielzoekers op een menselijke manier moeten worden begeleid in het proces. Onderdak bieden kan bij dat proces horen. Het is een kwestie van medemenselijkheid. Je kan ze niet op straat laten creperen. We moeten er wel scherp op letten dat we niet de opvang worden voor de hele regio. Het moet naar evenredigheid en draagkracht.

5. De parkeertarieven moeten omlaag
We zien nu al dat er te weinig consumenten op de winkels in het centrum af komen. Een belangrijke oorzaak is het hoge parkeertarief. Zo concurreer je niet succesvol met bijvoorbeeld Utrecht. Het eerste uur gratis en verder per uur oplopend zou een oplossing kunnen zijn. En alleen betalen voor de werkelijke parkeertijd. Geen afronding naar hele uren.
6. Verlaging onroerendezaakbelasting (OZB)? 

Het is net al verlaagd. We moeten het niet nog meer verlagen, want de financiële situatie van de gemeente is zorgelijk. Ook niet verhogen want de inwoners gaan steeds verder achteruit in koopkracht.

7. Het aantal koopzondagen in Nieuwegein moet twaalf per jaar blijven

Een gepasseerd station omdat de wekelijkse zondag helaas een feit is geworden.
Ondanks dat het overgrote deel van de inwoners één keer per maand koopzondag al genoeg vindt. Dat geldt ook voor de meeste ondernemers. De zondagse rust wordt door velen gewaardeerd, niet alleen door religieuze inwoners.
Een zondag zonder kopen kopen kopen is als een speelfilm zonder reclame.

8. Geen invoering van de hondenbelasting 

Een hond kan een heel goed kameraadje zijn. Een hond bevordert de sociale omgang: een praatje bij het uitlaten, een metgezel in huis. Hiervoor moeten geen drempels worden opgeworpen. Verder is het goed voor de lichaamsbeweging, want een hond moet uitgelaten worden. En dat is weer heel goed voor de gezondheid.

9. Voor mensen met een laag inkomen moet er meer bekendheid gegeven worden aan de mogelijkheden van de U-pas 

Veel mensen die er recht op hebben zijn nog niet bekend met de U-pas en velen die de U-pas al hebben maken niet optimaal gebruik van. We moeten gaan investeren in het vergroten van de deelnemers aan de U-pas.

10. Geen onaangekondigd bezoek aan mensen met een bijstandsuitkering

Mensen in de bijstand zijn ook mensen met recht op privacy. Tegelijkertijd is misbruik van uitkeringen onacceptabel. We kunnen ons voorstellen dat er gevallen waarin het wel nodig is om iemand onaangekondigd te bezoeken. Maar het moeten uitzonderingen zijn die heel zorgvuldig zijn onderbouwd. Veel mensen zijn onvrijwillig in de bijstand terechtgekomen en willen niets liever dan werken. Mensen in de bijstand zijn niet per definitie verdacht en respect is op zijn plaats,

 11. De gemeente moet mensen met een laag inkomen in staat stellen om gratis te sporten

Iedereen moet in de gelegenheid zijn om te sporten. Sport is heel belangrijk vanwege de gezondheidsvoordelen. Een laag inkomen mag geen belemmering zijn voor diegenen die gemotiveerd zijn om te sporten.

12. Zorg en ondersteuning voor iedereen die dag nodig heeft moet gegarandeerd zijn. 

Indien nodig wel. Iedereen die dat nodig heeft heeft recht op adequate ondersteuning. Maar er dient ook gekeken te worden naar mogelijke besparingen in managementlagen.

13. Er moet een lokale thuiszorgorganisatie komen, met zorgmedewerkers in dienst van de gemeente

Dat kan grote besparingen opleveren. Goede zorg is dan te realiseren voor minder geld en de aansturing is directer. Meer doen met minder managers. Er kan meer geld naar uitvoering: de zorgende handen.

14. De gemeente moet bezuinigen op subsidies aan sportverenigingen 

Breedte sport mag gratis, vanwege de gezondheidsvoordelen.

15. De gemeente moet meer doen voor jongeren 

Er moet meer gedaan worden voor de jongeren. Niet alleen het realiseren van een poppodium. Niet alle jongeren zijn bediend met een poppodium. Waar blijven bijvoorbeeld hun hangplekken in de openbare ruimte?
Er moet worden onderzocht welke groepen wat nodig hebben en dat moet eindelijk een keer omgezet worden in daadkrachtig beleid.

16. De gemeente moet afzien van bezuinigingen op cultuur 
Wij zijn vóór laagdrempelige kunstbeleving. Jammer dat er veel subsidie voor kunst in een theater is gestopt die een paar maten te groot is voor Nieuwegein. Voor subsidies voor kunst en cultuur is er daarom de komende jaren minder geld. Bezuinigen op cultuur is daarom uit den boze
17. Het aandeel sociale woningbouw in Nieuwegein moet minimaal 30 procent zijn 

De vraag naar sociale woningbouw zal toenemen. Zorgwoningen in de Sociale sector vallen wat ons betreft ook onder sociale woningbouw.

18. De gemeente moet de vestiging van nieuwe winkels in het buitengebied verbieden

Onder het motto van keuzevrijheid is de koopzondag erdoor heen gedrukt. Dan past het niet om vervolgens de vestiging van nieuwe winkels, waar dan ook, te gaan verbieden. Voor de inwoners is het alleen maar voordelig als er goede concurrentie is.

19. De gemeente mag de welstandscommissie inkrimpen 

Inkrimping ja. Afschaffen nee. Een onafhankelijke commissie die de gemeente adviseert over het uiterlijk van bouwwerken blijft nodig.

20. Alle nieuwe woningen moeten energieneutraal zijn, dus net zoveel energie opwekken als ze verbruiken

Energie wordt steeds schaarserm dus we moeten wel. Eventuele investeringen verdienen zich binnen enkele terug. De betaalbaarheid komt niet in het gedrang. 

21. De gemeente moet vervuilende vrachtwagens in het stadscentrum en bij buurtwinkelcentra verbieden

Het verbieden van vervuilende vrachtwagens in het stadscentrum is een effectieve maatregel om de luchtverontreiniging in Nieuwegein tegen te gaan.

22. In de jachthaven van Vreeswijk mogen, als de bewoners in Vreeswijk dat ook willen, extra ligplaatsen komen

Met nadruk op het akkoord van de bewoners. Meer boten zorgt voor meer toeristen en dat is goed voor de Vreeswijkse horeca en dus voor Nieuwegeinse economie.

23. De gemeente moet niet bezuinigen op wegonderhoud

Op veiligheid mag niet worden bezuinigd. Onderhoud van wegen blijft nodig om gevaarlijke situaties te voorkomen.

24. Tijdens de begin- en eindtijden van de scholen mogen er geen auto's in de directe omgeving komen 

Auto's in de directe omgeving van scholen tijdens de begin- en eindtijden zorgen voor gevaarlijke situaties en opstoppingen.

25. Fietsers moeten voorrang krijgen in het centrum en op de wegen naar het centrum toe 

Fietsers zijn kwetsbaar en veel fietsers zijn jongeren, tegenwoordig vaak met de ogen op een smartphone gericht. Alertheid in het verkeer is belangrijk voor de veiligheid. Voorrangsregelingen op bepaalde wegen kunnen gemakzucht in de hand werken, wat niet bevorderlijk is voor de veiligheid. Volwassen zouden er wel mee kunnen omgaan maar voor jongeren zal het riskante situaties opleveren.

26. Geen extra bestuurslagen

Een goede inspraak is heel belangrijk. Maar wij zien geen heil in democratisch gekozen wijkraden met eigen geld voor onderhoud en leefbaarheid van de wijk. 
Voor bewoners is het nu al vaak onduidelijk welk orgaan waarvoor verantwoordelijk is. Een extra bestuurslaag is niet alleen kostbaar maar gaat voor nog meer verwarring zorgen.

27.  Hard rijden is altijd riskant 

Binnen de bebouwde kom is hard rijden altijd gevaarlijk. Bij hoge uitzondering zou het wel kunnen: op wegen met meerdere rijbanen en de zekerheid dat er geen voetgangers of fietsers op de weg kunnen komen.

28.  Er moeten meer zorgwoningen worden gebouwd
Ook in Nieuwegein hebben we te maken met vergrijzing van de bevolking. Het aantal ouderen neem relatief toe dus ook de behoefte aan zorgwoningen.
29. De gemeente moet zich sterk maken voor verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen rond Nieuwegein

De luchtkwaliteit in Nieuwegein is een punt van aandacht. We zitten ingeklemd tussen snelwegen. Verlaging van de maximumsnelheid heeft niet alleen gezondheidsvoordelen maar het is ook veiliger en voorkomt filevorming.

30. Meer duurdere woningen?  

Wij zijn geen voorstander van meer duurdere woningen. Gezien de economische ontwikkelingen is het niet te verwachten dat de vraag naar duurdere woningen in Nieuwegein groter wordt. Bovendien weten we nu al dat de bouw van duurdere woningen vooral ten koste zal gaan van parken en trapveldjes.