NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Wapenfeiten 2010-2014

1. Bewoner City Plaza vs Corio
Bij de bouw van de nieuwe binnenstad las ik in de krant over een bewoner die een rechtszaak was begonnen tegen Corio omdat zijn uitzicht helemaal zou verdwijnen door de opbouw boven de ingang bij Vero Moda. Wij hebben contact opgenomen met die bewoners. Twee senioren die alles hadden geinvesteerd in hun woning en daar de laatste fase van hun leven leuk hadden willen doorbrengen. Mevrouw was ziek en net geopereerd. We hebben het dossier bestudeerd en zijn ook buiten gaan kijken hoe de situatie eruit zag bij hun tuin. De bewoner vertelde dat Corio uit "wraak" dat ze naar de rechter waren gestapt, een glazen gedeelte zou gaan dichtmaken. Dus geen glas meer waar ze doorheen zouden kunnen kijken. Hun stond een massief blok te wachten waar ze tegenaan zouden kijken vanaf hun balkon.
Er waren een paar mannen aan het werk. Wij hadden met de bewoners afgesproken dat wij van deze schrijnende situatie een persbericht zou maken en een brief naar het college. 
Wij gelijk aan het schrijven, maar wij werden de volgende dag door de bewoner gebeld. Hij vroeg of wij aub niet naar de pers wilde stappen want Corio wilde opeens onderhandelen.... En aan hun wensen is tegemoet gekomen. In dit geval hadden we niet eens veel hoeven doen. Men had ons daar zien rondkijken en ze waren erachter gekomen dat wij van de raad waren. Dat was genoeg voor Corio om aan de onderhandelingstafel met de bewoner te gaan zitten. Want ze houden niet van negatieve publiciteit.
2. Vitens Waterfabriek
Er waren plannen voor de bouw van een "waterfabriek" in het IJsselbos. De wijkbewoners liepen te hoop met veel bezwaren. Wij zijn in dat dossier gedoken en zag vele onzuiverheden betreffende de inspraak-procedure. Dank zij 20 jaar politie-ervaring hebben we de nodige wetskennis en weten wij hoe de wetten werken. Hebben veel bewoners voordeel bij gehad en zo ook deze bewoners. 
Lang verhaal kort: ze hadden hun strijd opgegeven en toen hebben wij de zaak compleet geanalyseerd. Dat leverde informatie op waarmee de bewoners succesvol naar de Raad van State zouden kunnen stappen. Reden voor de wethouder en Vitens om weer met deze mensen rond de tafel te gaan zitten. Resultaat: aan 6 van hun 8 eisen werd tegemoet gekomen.
3. Voetgangersbrug Doorslag naar park Oudegein
De brug werd in januari 2009 gesloopt zogenaamd vanwege verrotting van het hout. Wij hebben er jaren achtereen werk van gemaakt om ervoor te zorgen dat wij boven water kregen waarom precies de brug opeens was gesloopt. We hebben de inspectierapporten opgevraagd. We hebben de achtereenvolgende wethouders (Lubbinge en Reusch op leugens betrapt. Wij kwamen er ook achter dat het inspectierapport gewoon een neprapport was. Die brug is nooit verrot geweest. De wethouders hebben alle mogelijk smoesjes gebruikt om de zaak uit te stellen.
Dank zij volharding onzerzijds (5 jaar lang) is er nu eindelijk een brug terug. Helaas niet voor hondenbezitters maar daar gaan wij nog actie over ondernemen. 

Als je googlet op "liegende wethouders" of "loopbrug Doorslag" kom je het een en ander tegen op Dichtbij.nl over deze brug. Natuurlijk ook op onze eigen site.
4. Malapertweg/Structuurbaan
Dit is een strijd van bewoners die al meer dan 10 jaar duurt. Zolang als wij in de Raad zitten (8 jaar) speelt deze kwestie. Het is een strijd van bewoners tegen bedrijven die zich daar illegaal hebben gevestigd. De gemeente heeft altijd een oog dichtgeknepen. En nu wil de gemeente die bedrijven rechten gaan geven. Daartoe hebben ze de Raad een rad voor ogen gedraaid. Dat is bij alle partijen gelukt maar niet bij Núwegein. Hier lees je er alles over:
5. Duikeendtunnel weer open...
.... voor diegenen die dagelijks gebruiken voor veilig oversteek trambaan.

Een aantal jonge gezinnen namen contact op om te vragen of wij ervoor konden zorgen dat de Duikeendtunnel weer open ging. Het was immers de veiligste route voor de kinderen om naar school en naar de opvang te gaan.
Wij hebben ervoor gezorgd dat twee moeders werden ge-interviewd voor de krant en dat hun verhaal bij alle raadsleden is terechtgekomen. De meerderheid van de Raad stemde voor openstelling.
6. Over de financiële situatie van de gemeente
Twee artikelen daarover op onze website. Deze en deze. Wij hebben twee experts moeten inschakelen om achter de feiten te komen. Ons onderzoek loopt nog (zie punt 10) 
8. Onrechtmatig gebruik subsidiegelden door Movactor
Ook hierover meerdere artikelen op onze website. Deze en deze. Ook dit onderzoek loopt nog, omdat wij al maanden non-antwoorden krijgen van de gemeente (wethouder)
9. Dossier in behandeling
Momenteel hebben we een dik dossier in behandeling van een 70-jarige vrouw die al 4 jaar op de hielen wordt gezeten door instanties die menen dat zij een gezamenlijk huishouden voert met een man uit de buurt die haar ondersteunt, omdat zij ziek en zwak is. Moet per dag verschillende medicijnen slikken vanwege verschillende aandoeningen. De reden om een gezamenlijk huishouden te veronderstellen is dat die man diverse keren per dag bij haar op bezoek komt. Hij doet wat we tegenwoordig zo graag willen: mantelzorger, participatie

Zij krijgt ongeveer 700,- in de maand, betaalt meer dan 500,- aan huur, krijgt huursubsidie.

Van haar wordt meer dan 105.000,- gevorderd. Terwijl de basis van die vordering nog door de rechter wordt onderzocht en terwijl op 1 mei as de regels zodanig wijzigen dat de grond onder deze vordering zeker zou verdwijnen.

7 man recherche, tig ambtenaren, 1 psychiater, 1 psycholoog, de huisarts, 2 advocaten, twee rechtszittingen, een dossier van 15 cm. Alles om deze vrouw die in de allerlaatste fase van haar leven verkeert.

Wat is hier de meerwaarde van? Ik zie geen bezuiniging, ik zie geen menselijke maat, ik zie geen aanmoediging tot mantelzorg en participatie.

Iemand zou hier moeten uitrekenen hoeveel overheidsgeld wordt besteed aan het intimideren van een oude zieke vrouw. Een zaak die bovendien naar alle waarschijnlijkheid herzien zal worden.
10. Boekhoudfraude van 90 miljoen is officieel vastgesteld 

Net als het MOvactoronderzoek heeft ook dit onderzoek naar de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen en de begrotingen vele maanden in beslag genomen. CDAér Willem Wijntjes is voorzitter van de controlecommissie die voor de Raad de jaarrekeningen controleert. Elk jaar opnieuw werd luchtig over onze vragen heen gestapt. Raadsleden uit andere partijen knepen ook een oogje dicht. Hoe dat kan? De fractievoorzitters zijn meestal wethouders die na hun termijn in het college weer terug in de Raad komen zitten. Vanuit die positie houden ze vervolgens hun opvolgers de hand boven het hoofd. 
Daarom kon het gebeuren dat jaar in en jaar uit veel geld over de balk werd gesmeten. Wij hebben, ondersteund door een officiele registeraccountant vastgesteld dat er sinds 2003 90 miljoen aan uitgaven is verzwegen door het college.
En wie zitten er met de gebakken peren? Niet de bestuurders die uitgeven, maar de inwoners. Die betalen het gelag.