NÚwegein

De enige 100% onafhankelijke partij in Nieuwegein

Oprichting Stadspartij Núwegein

Raadslid Haseena Bakhtali heeft samen met haar fractiegenoot Ron Theben Tervile vanuit de fractie Bakhtali de politieke partij Núwegein opgericht. Zij vinden dat het hoog tijd is dat de achterkamertjes verdwijnen en dat daarvoor in de plaats open en eerlijk bestuur terugkomt.

De democratie staat op zijn kop in Nieuwegein. De Raad is niet in control, het functioneren van het presidium (agendacommissie van de Raad met als voorzitter Martin Monrooij (oud-wethouder Financiën) is uit de hand gelopen en
de (logeer)burgemeester is vooral druk met de oppositie de mond te snoeren en hun rechten en vrijheden te ontnemen, zodat het college vrij spel heeft. 
Kortom: Nieuwegein is een slecht bestuurde gemeente waar de oppositie helemaal is lamgelegd. 
Het feit dat er in een Raadsvergadering gestemd wordt maakt nog geen democratie. Als er al in de kiem van procedures zodanig geknoeid wordt dat bewoners buiten spel worden gezet tot aan de raadsvergadering waar een raadsmeerderheid (inclusief enkele gedoog-oppositiepartijen!), blind instemt met zeer ingrijpende besluiten van het college, dan heeft dat helemaal niets meer met democratische besluitvorming te maken maar alles met dictatorschap.

Met dank aan het presidium dat de Raad hoort te bedienen en niet het college. En dat is nu exact het geval onder leiding van CU/SGP fractievoorzitter Monrooij, oudwethouder die vooral weer als wethouder wil worden toegelaten door de grotere landelijke partijen. Zijn belangrijkste activiteit als voorzitter van het presidium is het flink strooien van zand in de machine van de Raad zodat de kritiek van de oppositie in de kiem werden gesmoord en de projectontwikkelaars vrij spel hebben in Neuwegein.

Dank zij het beleid wat is ontwikkeld in zijn periode als wethouder worden er straks huizen gebouwd in het park en hij doet voor de omwonenden alsof hij daar mordicus tegen is. 
Hij is immers als oud-wethouder Financiën ten volle medeverantwoordelijk voor de nijpende Financiele situatie in Nieuwegein. Met medewerking van de coalitiepartijen wil hij graag de schijn ophouden als ware hij een kritisch raadslid maar dat is slechts voor de bühne.

De Haagse coalitiepartijen die al decennia lang over Nieuwegein heersen zijn vooral georiënteerd op macht. Ze zijn veel meer met hun carriere binnen de eigen partij bezig en hun weg naar de Tweede Kamer dan met de Nieuwegeinse inwoners. Ze lappen inspraakprocedures aan hun laars en vegen thema's als bestuurlijke integriteit met dichtgeknepen ogen van tafel. Dat moet allemaal anders.

Hier gaan we voor

Nieuwegeiners moeten zich gehoord voelen en serieus worden genomen. Nieuwegein moet meer sociaal en democratisch worden, het bestuur sterk en transparant en de bewoners weer betrokken bij de publieke zaak.
Dat lukt niet met een onbetaalbaar doorkijk-stadspaleis, maar wel met echte controle door de gemeenteraad en meer invloed en zeggenschap voor alle inwoners. Dat is onze opdracht.

En daar gaan wij voor.